CYEN
Tripadvisor Facebook

Ffôn: +44 (0) 1982-552140
E-bost: bookings@pwllgwilym-cottages.co.uk

Bythynnod Pwllgwilym yng Nghanolbarth Cymru.

Troswyd Bythynnod Gwyliau Hunanddarpar Pwllgwilym ger Llanfair-ym-muallt yn chwaethus o hen Ysgubor y fferm yn 2006. Maen nhw wedi’u trosi’n draddodiadol gan gadw’r hen drawstiau a’r waliau cerrig ac ychwanegu lloriau llechfeini.

Mae’r bythynnod ddwy filltir o Lanfair-ym-muallt ym mhentref hyfryd Cilmeri, ym Mhowys, Canolbarth Cymru, gyda 60 erw o ffermdir glas a golygfeydd ysblennydd o’u hamgylch.

Mae’r Ysgubor yn cynnwys 3 bwthyn mawr â 4 seren, lle mae rhwng 4 a 19 o bobl yn gallu cysgu. Mae pob bwthyn wedi’i ddodrefnu’n gyfforddus i roi naws bwthyn, gyda dodrefn pren pinwydd yn yr ystafelloedd gwely a chyfleusterau cegin da, ac maen nhw wedi’u gwresogi. Mae yna gyfleusterau barbeciw nwy gyda phob bwthyn, dodrefn awyr agored, a digonedd o le i barcio.

Mae’r llety pedair seren yn cynnwys:

  • Bwthyn ‘DAN-Y-COED’ – Â lle i 4 o bobl gysgu a chyfleusterau i bobl anabl.
  • Bwthyn ‘TYCANOL’ – Â lle i 8 o bobl gysgu, gyda soffa gysgu yn y lolfa. Twb poeth.
  • Bwthyn ‘PWLLYN’ – Â lle i 7 o bobl gysgu, gyda soffa gysgu yn y lolfa. Twb poeth.

Mae modd agor drysau rhwng y bythynnod i greu un bwthyn mawr â lle i 19 o bobl gysgu. Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd mawr i dreulio’r Nadolig neu’r Flwyddyn Newydd.

Mae yna olchdy/ystafell sychu i’w rhannu, gyda pheiriant golchi, sychdaflwr a sinc.

Rydyn ni o fewn cyrraedd ar droed i’r dafarn leol a’r orsaf reilffordd yng Nghilmeri. Rydyn ni’n agos at Faes y Sioe Frenhinol, argaeau Cwm Elan a chwrs golff 18 twll rhagorol. Mae yna lawer o weithgareddau eraill hefyd ar gael yn lleol, gan gynnwys beicio mynydd, pysgota, merlota a cherdded ym Mannau Brycheiniog. Mae yna hefyd lawer o leoedd da i fwyta yn yr ardal, sy’n gweini cynnyrch lleol.

LLETY

Dan-y-Coed photo

Dan-y-Coed

Mae’r llety yn y bwthyn hyfryd hwn â dwy ystafell wely ar un llawr, ac mae ganddo gyfleusterau i bobl anabl.

Tycanol photo

Tycanol

Mae yna ddau lawr yn y bwthyn hwn, gyda chegin fawr sy’n tremio dros yr ardd a’r caeau tu hwnt.

Pwllyn photo

Pwllyn

Mae yna ddau lawr yn y bwthyn mawr hwn, gyda mynedfa fawr sy’n arwain i’r gegin.

4 Star Self-Catering Accommodation

LLEOLIAD GWYCH

Ym mhentref hanesyddol hyfryd Cilmeri, Llanfair-ym-muallt, yng Nghanolbarth Cymru.

Safle perffaith ar gyfer cerdded a beicio, ac mae hefyd yn wych ar gyfer chwarae golff a mwynhau’r golygfeydd – Bwlch Abergwesyn, Bannau Brycheiniog, Mynyddoedd Cambria a’r Gelli Gandryll.

LLOND GWLAD O BETHAU I’W GWNEUD

I’r rheiny sy’n mwynhau chwarae golff, rydyn ni’n agos at 3 chwrs rhagorol, ac mae yna amrywiaeth wych o brofiadau beicio ar bob lefel.

Mae’n baradwys i gerddwyr â phob math o deithiau cerdded yn y bryniau gerllaw, Taith Gerdded Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a mwy o lawer.

Mae yna daith gerdded bywyd gwyllt o amgylch y fferm, neu beth am gael hwyl yn chwarae gêm o boules ac yn ymlacio yn y twb poeth, gyda gwydraid o win o’r fasged groeso?

Elan valley